مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
اجاره سرور اختصاصی VPS windows 2012 - سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380

CPU : 1* 2 Ghz
RAM : 1 GB
DIsk : 30 GB (Raid5)
Monthly Traffic : 100 GB

1 * Routable IP
Remote Desktop Access


اجاره سرور اختصاصی VPS Linux Centos - سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380

CPU : 1* 2 Ghz
RAM : 1 GB
DIsk : 30 GB (Raid5)
Monthly Traffic : 100 GB

1 * Routable IP
SSH access

اجاره سرور اختصاصی VPS Linux CentOS اقتصادی - سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380

CPU : 1* 2 Ghz
RAM : 512 MB
DIsk : 20 GB (Raid5)
Monthly Traffic 50 GB

1 * Routable IP
SSH Access

مدیریت سرور -

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.81.0.22) در سیستم ثبت خواهد شد.