خدمات سرور
 • Product 1

  اجاره سرور اختصاصی VPS windows 2012

  • 1* 2 Ghz CPU
  • 1 GB RAM
  • 30 GB (Raid5) DIsk
  • 100 GB Monthly Traffic
  • سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380
   1 * Routable IP
   Remote Desktop Access
  شروع از
  17,000,000/yr
  500,000 هزینه راه اندازی
  همینک سفارش دهید
 • Product 2

  اجاره سرور اختصاصی VPS Linux Centos

  • 1* 2 Ghz CPU
  • 1 GB RAM
  • 30 GB (Raid5) DIsk
  • 100 GB Monthly Traffic
  • سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380
   1 * Routable IP
   SSH access
  شروع از
  17,000,000/yr
  500,000 هزینه راه اندازی
  همینک سفارش دهید
 • Product 3

  اجاره سرور اختصاصی VPS Linux CentOS اقتصادی

  • 1* 2 Ghz CPU
  • 512 MB RAM
  • 20 GB (Raid5) DIsk
  • سرور مجازی بروی سرورهای قدرتمند HP DL380
   Monthly Traffic 50 GB
   1 * Routable IP
   SSH Access
  فقط
  10,100,000/yr
  500,000 هزینه راه اندازی
  همینک سفارش دهید
 • Product 4

  مدیریت سرور

  فقط
  7,500,000/3 mo
  همینک سفارش دهید