افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی

به منظور افزایش دقت و سهولت پاسخگویی تیم پشتیبانی سامانه خدمات مشتریان مجددا فعال سازی و بروزآوری گردید. از این پس کلیه پیامها و ارتباطات بین تیم پشتیبانی و مشترکین این سامانه قابل ره گیری می ... بیشتر بخوانید »

16th Sep 2014